Vesting met stadspoorten

Dat Sluis een vestingstadje is, blijkt vooral door de aanwezigheid van de vestingwallen en de oude stadspoorten.

De stadswallen rondom Sluis hebben een cultuurhistorische waarde en is een mooi stuk natuur voor wandelaars en fietsers.

Reeds in de 14e eeuw werden versterkingen aangelegd om de toen belangrijke handelsstad te beschermen. De Spanjaarden heroverden de stad in 1587 maar in 1604 werd de stad ingenomen door de troepen van Prins Maurits. Uit deze tijd stamt het grootste deel van de stadswallen.

Het is prachtig wandelen over de stadswallen met zijn grachten en poorten.

Stadspoorten

De Steenen Beer, ook wel de Westpoort of Brugse Poort genoemd is wel de bekendste stadspoort. Deze werd gebouwd tussen 1444 en 1456 door de meester metselaar Hendrik Timmerman. De verstrerkte stadspoort deed dienst als hoeksteen van de vestingwal die Sluis moest beschermen tegen de aanvallen van heel wat legerbenden. De versterking heeft heel wat zware aanvallen vanuit Brugge te verduren gehad. In 1587 werd de versterking bij de belegering en inname van Sluis door de hertog van Parma verwoest. In de jaren 60,70 en 90 vonden er restauraties plaats. De Steenen Beer bestond ooit uit o.a. een manschappenzaal, een wapenzaal, een wenteltrap, opslagruimte en een kruitmagazijn. Aan de noordwestzijde van de ruïne was er een steenbakkerij en grote en kleine smouthuis (gebouwen waar vet werd gesmolten). Omdat dit brandgevaarlijk was, mocht dit niet binnen de stadsmuren gebeuren. Bij de Westpoort was een grote toren, deze werd in de 16e eeuw de Blauwe Toren genoemd, waarschijnlijk omdat ze was bedekt met blauwe tegels of leien. Vandaar ook de naam "Blauwe Torenpad" welke vlakbij de Westpoort gelegen is. 

De Waterpoort (1424), werd gebouwd door stadsmetselaar Joris Lietac. Sinds het onstaan van Sluis tot 1572 kwam door deze poort het overtollige water uit de omgeving van Aardenburg de stad binnen. Via een sluis stond het water in verbinding met de Sluise binnenhaven en met het Zwin.   

De Zuidpoort tegenover de molen is de oude toegangspoort van Sluis. Het is de oudste stadspoort in Sluis en werd gebouwd van 1399 tot 1406 door de meestermetselaar Arend de Keijser. Vanuit de poort liep de weg naar Aardenburg. Via deze poort kwam men over een lange loopbrug en ophaalbrug in het ravelijn "Vriesland". Een ravelijn is een verdedigingseiland in de hoofdgracht ter dekking van een achterliggende rechte wal tussen de bastions. De poort had een stenen brug. De poort is in gebruik geweest tot 1795 en was vroeger veel groter. Rechts aan de ingang van de poort staat nog het oude poortwachtershuisje, dit is tot 1928 bewoond geweest.

De Oostpoort die bij het voetbalveld staat, is gebouwd tussen 1424 eb 1432 door Joris Lietac. De poort is volledig gerestaureerd en is werkelijk een plaatje en indrukwekkend. 

Foto: J. Datthijn  / Stadspoort De Steenen Beer