Vesting met stadspoorten

Dat Sluis een vestingstadje is, blijkt vooral door de aanwezigheid van de vestingwallen en de oude stadspoorten.

De stadswallen rondom Sluis hebben een cultuurhistorische waarde en is een mooi stuk natuur voor wandelaars en fietsers.

Reeds in de 14e eeuw werden versterkingen aangelegd om de toen belangrijke handelsstad te beschermen. De Spanjaarden heroverden de stad in 1587 maar in 1604 werd de stad ingenomen door de troepen van Prins Maurits. Uit deze tijd stamt het grootste deel van de stadswallen.

Het is prachtig wandelen over de stadswallen met zijn grachten en poorten.

Stadspoorten

De Steenen Beer, ook wel de Westpoort of Brugse Poort genoemd is wel de bekendste stadspoort. Deze werd gebouwd tussen 1444 en 1456 door de meester metselaar Hendrik Timmerman. De verstrerkte stadspoort deed dienst als hoeksteen van de vestingwal die Sluis moest beschermen tegen de aanvallen van heel wat legerbenden. De versterking heeft heel wat zware aanvallen vanuit Brugge te verduren gehad. In 1587 werd de versterking bij de belegering en inname van Sluis door de hertog van Parma verwoest. In de jaren 60,70 en 90 vonden er restauraties plaats. De Steenen Beer bestond ooit uit o.a. een manschappenzaal, een wapenzaal, een wenteltrap, opslagruimte en een kruitmagazijn. 

De Waterpoort (1424), werd gebouwd door stadsmetselaar Joris Lietac. Sinds het onstaan van Sluis tot 1572 kwam door deze poort het overtollige water uit de omgeving van Aardenburg de stad binnen. Via een sluis stond het water in verbinding met de Sluise binnenhaven en met het Zwin.   

De Zuidpoort tegenover de molen is de oude toegangspoort van Sluis. De poort werd gebouwd van 1399 tot 1406 door de meestermetselaar Arend de Keijser. Dit is de oude toegangspoort van Sluis naar Aardenburg. Via deze poort kwam men over een lange loopbrug en ophaalbrug in het ravelijn "Vriesland". De poort is in gebruik geweest tot 1795 en was vroeger veel groter. Rechts aan de ingang van de poort staat nog het oude poortwachtershuisje, dit is tot 1928 bewoond geweest.

De Oostpoort die bij het voetbalveld staat, is gebouwd tussen 1424 eb 1432 door Joris Lietac. De poort is volledig gerestaureerd en is werkelijk een plaatje en indrukwekkend. 

Foto: J. Datthijn  / Stadspoort De Steenen Beer