Jantje van Sluis

De legende van Sluis heet

‘Jantje van Sluis’.

Hoog in de toren van het Belfort slaat hij ieder kwartier op de klok. In het jaar 1606 deed hij niet wat er van hem werd verwacht en juist daardoor werd hij voor altijd de held van Sluis. In die tijd was Sluis een machtige vesting en was er een sterk Nederlands garnizoen gelegerd. De Spanjaarden hadden hun zinnen erop gezet Sluis na een mislukte aanval in 1604 weer in handen te krijgen. In het Spaanse kamp was afgesproken dat de aanval zou plaatsvinden als de klok op een bepaald uur zou slaan. Echter die nacht werd er geen klokslag gehoord en de aanval van de Spanjaarden mislukte. Wat de oorzaak was van het zwijgen van de klokken? Die avond was Jantje naar de kermis geweest en had te diep in het glaasje gekeken en in slaap gevallen.

Een geluk bij een ongeluk!

Jantje van Sluis