Sint Janskerk ruïne

Sint Janskerk, een kruiskerk uit de 14e eeuw.

In de Dinsdagstraat bij het St. Janskerkhof stond vroeger de St. Janskerk, een kruiskerk uit het midden van de 14e eeuw. Dit godshuis was ooit één van de grootste van de streek. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden werd de kerk zwaar beschadigd. Na deze oorlog werd ze hersteld met de nog bruikbare materialen van een nog oudere gehavende kerk uit Sluis, nl. de O.L. Vrouwekerk. 

Na de verovering van Sluis door Prins Maurits in 1604 werd de kerk gebruikt voor de hervormde erediensten. In de kerk bevonden zich graftombes van vooraanstaande personen, zoals raadsheren van de hertogen van Bourgondië en gouverneurs. 

De kerk werd verwoest door een brand in 1811, waarschijnlijk door de onoplettendheid van een loodgieter. De fundamenten werden in 1948 blootgelegd en toen ontdekte men beschilderderde grafzerken. 

Naar aanleiding van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina werd er een parkje aangelegd op de plaats van deze vroegere kruiskerk. Sindsdien is deze plaats beter bekend als "St. Janskerkhof". 

Het rijtje pittoreske huisjes wat er staat, zijn de 'rentjes'. Rentjes is de benaming van de vroegere rent (huur) huisjes. Deze behoorden toe aan de diaconie (armenzorg) van de Hervormde kerk.