UPDATE! Werkzaamheden N49/N11 Knokke-Westkapelle

Start laatste fase heraanleg N49, aanleg 2de helft rotonde Dudzelestraat 

De werken aan de A11 vorderen vlot. Vanaf half september zullen nieuwe delen van de N49 tussen de Damse vaart en Westkapelle-dorp deels in dienst genomen worden. Hierdoor zal de verkeerssituatie in de week van 12 september grondig veranderen.

Ter hoogte van het voormalig lichtengestuurde kruispunt N49 met de Dudzelestraat (N376) zal de helft van de rotonde in gebruik genomen worden. Het verkeer komende van Knokke zal via deze rotonde kunnen rijden en hun weg vervolgen op 2 versmalde rijstroken. Op de rotonde zelf zal ook een afslag mogelijk zijn richting Sluis. Verkeer komende van Antwerpen richting Knokke zal via de nieuwe ventweg rijden (2 rijstroken), om dan eerst richting Sluis te rijden op de Dudzelestraat. Eens ter hoogte van de Sluisstraat (N376a) moet het verkeer links afslaan richting Natiënlaan. De opeenvolging van Sluisstraat, Dudzelestraat en Natiënlaan, allen in 1 richting, vormen samen met de helft van de nieuwe rotonde als het ware één grote, tijdelijke rotonde.

In het midden van de werfzone N49 is het aansluitingscomplex A11/N49 volop in aanbouw. De werken aan de bruggen en tunnels lopen op hun einde en de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de weg. Het aansluitingscomplex zal dan bijna volledig klaar zijn, op de verbinding tussen de A11 en N49 richting Knokke na.

Om dat laatste op te vangen zal er een tijdelijk verkeerlichten-geregeld kruispunt gemaakt worden op de N49 nabij de ingang van de tunnel komende van Antwerpen. Hierdoor zal het verkeer komende van Zeebrugge/Dudzele op een veilige manier richting Knokke kunnen rijden.

Over de A11

De werken aan het kruispunt van de Natiënlaan (N49) met de Dudzelestraat kaderen in de aanleg van de A11. Deze nieuwe snelweg is een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen. Het eindresultaat zal een 12-km lange nieuwe autosnelweg zijn, die vanaf eind 2017 de N31 in Brugge met de N49 in Westkapelle verbindt. De ingreep zal een belangrijke invloed hebben op de mobiliteit in de regio: het economisch en toeristisch verkeer worden van elkaar gescheiden en een nieuwe en veilige lokale weg- en fietsinfrastructuur zorgen voor betere leefbaarheid in de polderdorpen.

Meer info op www.A11verbindt.be.